Posted on: March 19, 2020 Posted by: admin Comments: 0

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA DANIEL GOLEMAN PDF

Title, Emocionalna inteligencija. Authors, Daniel Goleman, Goran Mihajlovski. Publisher, Matica makedonska, ISBN, , Title, Emocionalna inteligencija. Author, Daniel Goleman. Publisher, Matica, ISBN,, Length, pages. Export Citation. 28 Apr Balkan Bookshop. In , in my role as a science reporter at The New York Times, I chanced upon an article in a small academic journal by two psychologists, John Mayer, now at.

Author: Yozshuhn Duzil
Country: Togo
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 14 December 2008
Pages: 24
PDF File Size: 8.88 Mb
ePub File Size: 11.14 Mb
ISBN: 756-6-22609-136-5
Downloads: 64390
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zunris

A to emocionxlna jest sama bit problema. Probudio sam se istoga trena, paraliziran od straha. Ovaj nedostatak ima visoku cijenu: Misle i prije svega na svoju k er, ovaj je par dao sve od sebe ne bi li je spasio dok je voda navirala u vlak koji je tonuo; nekako su uspjeli izgurati Andreu kroz prozor, u ruke spasilaca.

Preview — Emocionalna inteligencija by Daniel Goleman. Otada sam morala dobro paziti s kofeinom i za injenim jelima. Recent literature and studies show nurture, how a child is raised, has a huge influence on anxiety and depression. U tom trenutku drugi majmun, vide i strah na licu prvog, pritisnuo bi ru icu koja sprje ava elektri ni udar – bio je to in empatije, ako ne i altruizma. Peter Sifenos, psihijatar s Harvarda koji je I heard that Goleman had practical points to help in one’s journey life golman the help of Aristotles Nichomachean Ethics: Ovo pitanje, me utim, nije samo teoretske naravi.

Dakako, ne kod svakog slu aja i ne u svakome stanju. Ne samo da postoji gra evni most izme u amigdale i prefrontalnog korteksa, vekao i uvijek, i biokemijski; i ventromedijalni dio prefrontalnog korteksa i amigdala imaju iznimno visoke koncentracije kemijskih receptora za neurotransmiter serotonin.

  KIKLOP RANKO MARINKOVI PDF

Emotional Intelligence

Trenutak u kojem emocija dolazi na svjesnu razinu ozna uje njezino registriranje u svojstvu emocije u frontalnome korteksu Chris Inyeligencija i dr.: Uslijedili su mjeseci ogor enog natezanja oko ku e, novca i starateljstva nad djecom. Dva su pristupa u toj borbi osobito korisna I was lost in the book. Od svih takvih trenutaka, najklju niji su oni u kojima dijete inteligencijw da roditelj suosje a s njegovim emocijama, da ih prihva a i uzvra a, u procesu koji Stern naziva uskla ivanjem.

On the other hand I really liked those little curiosities like: Kako mi je to rekao dr.

Neke od pojmova za ove na ine pokazivanja emocionalne svijesti o vlastitoj golemna nosti preradio sam prema njihovim kategorijama. Nothing to aid you in dealing with low EQ people. Tko god je spreman na borbu prekinuo je svoju vezu sa svemirom.

To se procjenjuje na temelju dje jih ocjena o vlastitoj li nosti poput ovakvih izjava: Razlike su vrlo znakovite. I think these emotional responses are learned behaviors to a much greater degree than Goleman would enocionalna.

Emocionalna inteligencija : zašto može biti važnija od kvocijenta inteligencije

Levinson nudi i emocionalne savjete za emocionaalna koje primaju kritiku. Otkrio je da su, u ranoj mladosti, dje aci koji su poha ali te ajeve kontrole bijesa puno manje ometali nastavu, imali pozitivnije osje aje u vezi sa sobom i bili manje skloni drogama i pi u.

A sposobnost prebacivanja u stanje plime omogu uje postizanje iznimnih rezultata svih vrsta. Monographs of the Society of Research in Child Development 50, serija br.

DANIEL GOLEMAN – EMOCIONALNA INTELIGENCIJA EPUB

Samo kod odraslih osoba: Upravljati emocijama tako da odgovaraju situaciji sposobnost je koja se izgra uje na temelju svijesti o vlastitoj li nosti. There’s also a chapter on the biology of emotions, but the discussion is highly technical and from an evolutionary perspective, so I skipped it.

  AL KITAAB FII TA ALLUM AL ARABIYYA 3RD EDITION PDF

Diane Roffe-Steinrotter, koja je na Zimskim olimpijskim igrama emocionalha To je jasno uo io svaki roditelj: O emocionalnome ciklusu koji kulminira seksualnim zlo inima pisao sam u The New York Timesu The Will and the Ways: Has led the way, but more than a dozen other countries have schools that embrace EI, as do Australia and New Zealand, and here and there countries in Latin America and Africa.

Znati da je neka osoba najbolji u enik u svojoj generaciji zna i znati samo da je ta osoba iznimno dobra u postizanju uspjeha koji se mjeri ocjenama. Erazmo Roterdamski, Pohvala ludosti. U mokra i sam imao tragove krvi. My e-mail inbox often contains queries, from, for example, a doctoral student in Bulgaria, a school teacher in Poland, a college student in Indonesia, a business consultant in South Africa, a management expert in the Sultanate of Oman, an executive emocionxlna Shanghai.

Jedan od na ina kod kojeg, ini se, do takvog lije enja ijteligencija spontano – barem kod djece – jest uz pomo igara kakva je igra Purdy. Jednoneuronska projekcija izme u amigdale i prefrontalnog korteksa dolazi do podru ja koje se naziva orbitofrontalnim korteksom.

Emotional Intelligence – Daniel Goleman

Ovaj student isticao se u njegovoj zbirci prou enih slu ajeva kao jedan od najmanje intenzivnih s kojima se Diener boleman susreo. Kontrast u temperamentu izme u mrzovoljnog i vedrog pokazuje se na itav niz na ina, velikih i malenih. Put do oporavka od traume:

Categories:

Leave a Comment