Posted on: March 15, 2020 Posted by: admin Comments: 0

INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Nele Zulule
Country: Guinea-Bissau
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 6 October 2013
Pages: 37
PDF File Size: 5.99 Mb
ePub File Size: 4.12 Mb
ISBN: 262-4-67490-224-3
Downloads: 50488
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardagis

Tidak ada sebarang pelajar yang mencuba pengganggu D. Jadi item ujian ini boleh digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank diskriminasii. Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R.

Jadi item 6 mungkin perlu diteliti semula.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Pengganggu manakah yang baik atau sangat baik, yang manakah yang lemah atau sangat lemah? Aktiviti 4 Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi setiap item ujian berikut setelah perbandingan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi dilakukan?

  LA VIE DU PROPHETE MAHOMET PSL PDF

Prosedur Analisis ItemAnalisis item bagi soalan objektif dan esei boleh dilaksanakan mengikut prinsip yang sama. Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah.

Apakah tindakan yang perlu dilakukan? Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R yang tidak dapat menjawabnya dengan betul. Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0. Jika disukarkan keskaran maka indeks kesukaran akan meningkat. Dari segi definisi, pengganggu indes baik boleh menarik minat yang lebih di kalangan pelajar lemah untuk memilihnya, manakala pelajar pandai seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa pengganggu itu adalah salah.

Item 3 dan 4 pula boleh dikatakan agak sukar jadi perlu dipermudahkan. Kenalpasti keberkesanan semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Contoh Analisis Item Subjektif3 Documents. Kos Benih Contoh Pengiraan Documents. Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan.

Siapakah penulis buka Das Kapital? NTContoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat sedikit kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat menjawab tetapi pelajar lemah pula yang dapat menjawab.

  FISICA PREUNIVERSITARIA TIPLER PDF

Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut. Indekskesukaran bagi item ujian 1 ialah 0.

Oleh indsks jawapan yang betul adalah C, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan. Jadi pengganggu ini juga perlu diganti. Aktivitii 1 Kirakan indeks dan tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: Inde,s analisis item bagi soalan objektif adalah seperti berikut: Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan?

Markah diskrimniasi yang diperuntukkan bagi soalan ini ialah Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara pelajar yang baik dengan yang lemah. Di siniterdapat seramai 6 pelajar dalam kumpulan tertinggi dan 6 pelajar dari kumpulan terendah. Published on Jul View Download 0. Kkb sce analisis item contoh Education.

A dan E; pengganggu lemah: Diskriminasi yang negatif pula menunjukkan bahawa item tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi pelajar kumpulan R pula yang boleh menjawabnya. Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents.

Categories:

Leave a Comment